Saturday, June 11, 2011

שיר ג 'רי

רק מי יודע רק את השבט
יודעים שבחוץ
רק מי שמחפש מילים לא את האמת
למצוא את האמת
רק מי שלא מאמין
האמונה יהיה
רק אלה ללא ידיעת או הבנה
יש חוכמה

הנבחרת לסבול
הם נבחרו כדי להרגיש
נבחר להיות שנוא
הם בחרו האהבה
נבחר להיות נפרדים
הם נבחרו לאחד
נבחר להיות כלוא דעתם
הם בחרו להיות חופשי

כולנו הנבחר
בגלל הסבל שלהם
כולנו הם בחינם
בגלל כבליהם
כולנו יודעים את האמת
כי הם לא יכלו
כולנו יודעים אלוהים
בגלל שהוא כל כך מוסתר היטב